Prodloužení výpůjčky

Prodloužit své výpůjčky může pouze přihlášený uživatel. Do čtenářského konta se přihlásíte zadáním čísla průkazky a PIN (prvních šest znaků rodného čísla). Ve vašem čtenářském účtu kliknete na Výpůjčky - přehled aktuálních výpůjček seřazených podle jednotlivých oddělení. (viz obrázek).

Na záložce Absenční výpůjčky stisknete tlačítko Prodloužit všechny výpůjčky na stránce a systém vám sdělí, které výpůčjky lze prodloužit, které ne. Kliknutím na název dokumentu se otevře okno s katalogizačním lístkem, kde lze provést kontrolu, zde skutečně prodlužujete ten dokument, který chcete.

V případě, že je titul rezervován jiným čtenářem, uplynula-li výpůjční lhůta nebo vám skončila platnost čtenářského průkazu, nelze provést prodloužení. Výpůjční lhůta se řídí pravidly jednotlivých oddělení.