Registrace a čtenářský účet

Ve čtenářském kontě můžete sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, přehled vybraných dokumentů, platby, upomínky. Dále lze povolit zasílání novinek z fondu knihovny, nadefinovat vlastní vzhled on-line katalogu. Můžete si změnit heslo pro přihlášení, změnit osobní údaje, které jste uvedli při registraci, zadat elektronickou adresu, kam vám mají být odesílány zprávy z knihovny (rezervace, upomínky apod.). Přihlášený čtenář může provádět rezervace vyhledaných dokumentů, vyjadřovat se v diskusi k jednotlivým dokumentům, hodnotit dokumenty.

Do čtenářského konta se přihlásíte vpravo nahoře v hlavním menu on-line katalogu zadáním čísla průkazky a PIN (standardně prvních šest znaků rodného čísla).

V případě, že nejste zaregistrováni v knihovně, tj. nemáte přiděleno číslo průkazky, můžete provést tzv. předregistraci. Tato předregistrace vám umožňuje využívat on-line katalog stejně jako registrovaným uživatelům. Kliknutím na odkaz Registrace se otevře registrační formulář (viz obrázek), kde vyplníte pečlivě všechny údaje. PIN musí obsahovat minimálně 4 - 10 znaků. Nezapomeňte vybrat oddělení nebo pobočky knihovny, kde chcete být zaregistrováni.

Váš čtenářský účet nabízí následující volby:

Vybrané položky - dokumenty, které vás zaujaly, můžete pomocí volby Vybrat v pravé části záznamu zařadit do seznamu vámi vybraných dokumentů. Více viz kapitola Vybrané položky
Uživatelské nastavení - nadefinovat vlastní vzhled on-line katalogu a nastavit zasílání novinek knižního fondu na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Změnit osobní údaje - v registračním formuláři jsou vyplněny údaje, které jste zadali při registraci v knihovně. Tyto údaje můžete opravit nebo doplnit, např. e-mailovou adresu pro zasílání zpráv o uložení rezervace, upomínek nebo novinek z knihovny apod.
Změnit PIN - pro vstup do čtenářského účtu se standardně používá číslo průkazky a prvních šest znaků rodného čísla. Tato volba umožňuje změnit podle vašich potřeb PIN. Tento identifikační kód pro vstup do čtenářského konta musí obsahovat 6-10 znaků.
Výpůjčky - přehled aktuálních výpůjček seřazených podle jednotlivých oddělení. Kliknutím na název dokumentu se otevře okno s katalogizačním lístkem. Výpůjčky můžete on-line prodlužovat. Na záložce Archiv výpůjček je k dispozici přehled vrácených dokumentů.
Rezervace - přehled a zrušení rezervací.
Objednávky - přehled dokumentů, které jste si objednali ze skladu v Rozpisu svazků. Kliknutím na název dokumentu se otevře okno s katalogizačním lístkem. Informaci, že je již dokument připraven na konkrétním oddělení knihovny k vyzvednutí, obdržíte e-mailem.
Váš tip na nákup titulu - sháníte-li titul, který není doposud ve fondu knihovny, lze pomocí jednoduchého formuláře odeslat doporučení pracovníkům akvizičního oddělení knihovny.
Poplatky - přehled všech plateb - za rezervaci, upomínky, registrační poplatky atd.