Rezervace dokumentu

Provádět rezervaci dokumentů vyhledaných v on-line katalogu může pouze přihlášený uživatel. Do čtenářského konta se přihlásíte zadáním čísla průkazky a PIN (prvních šest znaků rodného čísla). V případě, že nemáte přiděleno číslo průkazky a máte zájem o rezervaci dokumentu z fondu knihovny, lze provést tzv. předregistraci (více viz kapitola Registrace). Rezervace je možná pouze u dokumentů, které jsou právě půjčené. Dokumenty, které mají alespoň jeden exemplář k dispozici v knihovně, katalog nedovolí zarezervovat a na tuto skutečnost vás upozorní. Tento dokument si můžete půjčit v knihovně.

Rezervaci dokumentu provedete pomocí volby Rezervovat v pravé části záznamu.

Ve formuláři nad katalogizačním lístkem vybraného dokumentu zadáte detaily rezervace.

Rezervovat podobné tituly - pokud zatrhnete tuto volbu, katalog provede rezervaci všech titulů, které se od sebe liší pouze např. rokem vydání, číslem vydání, ilustrátorem, dalšími autory apod., avšak jejich hlavní položky Autor, Název, Část, Nosič i Druh dokumentu se shodují.

Ve sloupci Oddělení je seznam odělení, na kterém provádíte rezervaci vybraného dokumentu.

V okně Aktuální do je datum, kdy má být provedena rezervace. Datum lze změnit v kalendáři, který zobrazíte kliknutím do pole s vyplněným datem. Kliknutím na odpovídající datum v kalendáři, upravíte datum provedení rezervace.

Poslední krok je potvrzení rezervace tlačítkem Rezervovat.

Přehled všech aktuálních rezervací a archivu rezervaci je k dispozici ve vašem čtenářkém kontu.

V okamžiku, kdy bude v knihovně pro vás dokument připravený, tzn. dokument bude vrácen, katalog vám zašle zprávu e-mailem nebo poštou. Poznámka: pokud jste při registraci neuvedli e-mailovou adresu, můžete ji doplnit ve vašem čtenářském účtu přímo v on-line katalogu (více viz kapitola Registrace)