Rozšířené hledání

Online katalog Carmen nabízí kromě standardního vyhledávání také tzv. rozšířené hledání. Možnost pokročilého nebo kombinovaného vyhledávání je k dispozici v záhlaví on-line katalogu.

Pokročilé vyhledávání

Oddělení
Výběr oddělení nebo druhu dokumentu omezující vyhledávání (např."pouze knihy", "v hudebním oddělení", apod.).
Název
Název titulu. Pokud neznáte celý název, zadejte pouze jeho část.
Autor
Jméno autora (ve tvaru příjmení, jméno) nebo název korporace (hudební skupiny, instituce).
Téma
Slovo nebo slovní spojení, které vyjadřují cokoli. Téma zahrnuje klíčová slova a předmětová hesla.
Klíčové slovo
Heslo nebo slovní spojení, které vyjadřuje téma či oblast, které se má požadovaný titul týkat (např. obor, zeměpisné názvy, literární či hudební žánry apod.).
Nakladatel/Signatura svazku
Signatura svazku je důležitá především pro AV média
Libovolné pole
Katalog prohledává všechny části záznamu, včetně např. žánru, poznámek apod.

Kombinované hledání

Kombinované hledání umožňuje složitější vyhledávání a rešerše prostřednictvím kombinace podmínek pro výběr. Každá podmínka se skládá ze tří částí vstupních polí pro zadání dotazu. V prvním sloupci jsou typy údajů, podle nichž můžete vyhledávat záznamy ve fondu knihovny. Položky ve druhém sloupci upravují vztah mezi údaji a hodnotami. Po otevření rozvíracího seznamu můžete volit potřebný vztah. Počet voleb v tomto seznamu je proměnlivý na základě údaje v prvním sloupci. Kromě standardních voleb Rovno, Obsahuje apod. je k dispozici vztah Nezačíná, Vyplněno a Nevyplněno. Poslední součást podmínky ve třetím sloupci je vstupní pole pro zadání hodnoty, podle které dokument vyhledáváte. Můžete zadat 5 různých podmínek za použití logických operátorů “a” (vyhledá dokumenty, které splňují všechny zadané podmínky) a “nebo” (vyhledá dokumenty, které splňují aspoň jednu zadanou podmínku).

Např. hledám knihy edice AAA (edice anglo-amerických autorů) vydané po roce 2005 v nakladatelství Argo.
Edice - rovno - AAA
a
Rok vydání - větší než - 2005
a
Nakladatel/Vydavatel - rovno - Argo

Zde jsou popsány některé z položek z prvního sloupce:

Libovolné pole
Zadaný výraz se vyhledá ve všech částech záznamu dokumentu
Autor
Jméno autora nebo název korporace (hudební skupina, instituce). Jméno zadávejte ve tvaru příjmení, jméno.
Název
Název titulu. Pokud neznáte celý název, zadejte pouze jeho část.
Téma
Zahrnuje předmětová hesla i klíčová slova, tj. heslo nebo slovní spojení, které vyjadřuje téma či oblast, které se má požadovaný titul týkat (např. obor, zeměpisné názvy, literární či hudební žánry apod.).
Číslo části
Používejte arabská čísla
Pořadí vydání
Požijte tvar "1. vyd." nebo "vyd. 1"
Místo vydání
použijte tvar "Tábor" nebo "v Táboře"
Nakladatel/Vydavatel
Název vydavatelství
Rok vydání
Pokud hledáte dokumenty vydané v určitém časovém intervalu, lze zadat ve tvaru např. 2000-2001
Edice
zadejte název edice
Číslo časopisu
používejte arabská čísla
Jazyk dokumentu a Jazyk originálu
vyberte jazyk z rozvíracího seznamu
ISBN
Mezinárodní standardní číslo knihy
ISSN
Mezinárodní standardní číslo periodika
ISMN
Mezinárodní standardní číslo hudebniny