Vybrané položky

Dokumenty, které vás ve fondu knihovny zaujaly, můžete pomocí volby Vybrat v pravé části záznamu zařadit do seznamu vámi vybraných dokumentů.

Seznam vybraných položek a další funkce pro práci se seznamem jsou k dispozici ve vašem čtenářském kontu, do kterého se přihlásíte vpravo nahoře v hlavním menu on-line katalogu zadáním čísla průkazky a PIN (standardně prvních šest znaků rodného čísla).

Přehled vámi vybraných záznamů lze zobrazit ve formě Výpisu, tj. u jednotlivých záznamů je k dispozici zkrácený katalogizační lístek dokumentu se základními informacemi o dokumentu a s možností provést rezervaci, nebo v jednodušší formě Tabulky.

Tento seznam je automaticky ukládán, tj. tyto vybrané záznamy jsou po přihlášení do čtenářského účtu přístupné kdykoli později.

On-line katalog nabízí různé možnosti řazení položek seznamu, např. dle autora, názvu apod.

Jednotlivé záznamy lze jednoduchým způsobem rozčlenit pomocí štítkování, tj. označit související položky odpovídajícím klíčovým slovem nebo termínem, tzv. štítkem, který záznamy popisuje.

Pokud chcete vytvořit nový štítek pro související záznamy, napište název štítku do vstupního pole v pravé části a stiskněte tlačítko Nový štítek.

Odebrat štítky ze seznamu lze pomocí křížku za názvem štítku. Pokud je tímto štítkem označen nějaký záznam, bude tento záznam také odstraněn.

Mezi jednotlivými vámi vytvořenými skupinami záznamů, které jsou označené štítky, lze vybrané záznamy jednoduše přesouvat nebo do vybrané skupiny označené odpovídajícím štítkem přidávat nebo kopírovat další související záznamy.

V přehledu dokumentů zobrazeného ve formě tabulky vyberete zaškrtnutím dokument, který chcete přesunout nebo kopírovat do jiné skupiny, štítku. Cílový štítek vyberete z rozvíracího seznamu pod přehledem dokumentů.

Volba Přidej - záznam je do zvolené skupiny zkopírován, tj. označen dalším štítkem.
Volba Přesuň - záznam je do zvolené skupiny přesunut, tj. označen novým štítkem. V původní skupině je smazán, tj. je odebráno označení záznamu původním štítkem.
Volba Vyprázdnit – jsou smazány všechny položky z aktuálního štítku, jehož název je v záhlaví přehledu vybraných položek. Pozor – jsou smazány skutečně všechny položky z aktuálního štítku. Nelze provést výběr zaškrtnutím jednotlivých položek.

Jednotlivé záznamy lze z přehledu vybraných položek odstranit pomocí ikony Srdce v pravé části záznamu.

Přehled vybraných záznamů nebo pouze určitou část přehledu označenou štítkem můžete odeslat e-mailem ve zvoleném formátu, uložit ve zvoleném formátu, nebo předat pomocí automaticky vytvořeného odkazu (URL adresy).