Vyhledávání v katalogu Carmen

Všeobecné zásady vyhledávání

  • Není nutno psát velká písmena
  • Nemusíte používat diakritiku

Než zahájíte vyhledávání dokumentu, doporučujeme jako první krok zvolit, na kterém oddělení nebo v jakých dokumentech chcete vyhledávat (např."pouze knihy", "v hudebním oddělení", apod. ).

Hledaná slova zadejte do vstupního pole a zaškrtněte typ zadaných údajů (Autor / Název / Téma). Do vstupního pole pro vyhledávání lze zadat i kombinaci podmínek. Začnete-li psát podmínky pro vyhledávání, katalog vám automaticky nabídne možné varianty hesla, které chcete zadat.

Volba Vše pod vstupním polem pro vyhledávání dovoluje vyhledávat záznamy podle libovolného pole (např. nakladatelství, místo vydání, rok vydání apod.).

Neznáte-li přesné jméno autora, můžete použít rejstřík autorů z horního menu on-line katalogu, kde jsou hesla řazena podle abecedy. Rejstřík témat zahrnuje předmětová hesla i klíčová slova.

Po kliknutí na tlačítko Hledat katalog vybere všechny záznamy, které odpovídají zadaným podmínkám. Vyhledané záznamy jsou řazeny podle relevance výsledku k vyhledávacímu dotazu, tzn. čím více záznam odpovídá zadaným hodnotám, tím je řazen na přednějším místě. Vyhledané záznamy je možné seřadit podle autora, celého názvu či data vydání apod.

V případě, kdy je vyhledáno větší množství záznamů, můžete výsledky omezit pomocí řezů v pravém sloupci on-line katalogu. Katalog vyhledané záznamy rozřadí podle určitých hesel (autor, druh dokumentu, klíčová slova, rok vydaní ..) a zobrazí počet odpovídajících záznamů. Pokud zaškrtnete konkrétní jméno autora nebo jiné heslo, upřesníte vámi požadovaný dotaz. Zvolené řezy omezující výsledky vyhledávání jsou zobrazeny vpravo nahoře nad všemi dostupnými řezy.

Kliknutím na podtržený název vyhledaného dokumentu zobrazíte detail záznamu viz kapitola Máte již vybraný jeden konkrétní záznam ?

Z detailu dokumentu se vrátíte do přehledu výsledků pomocí tlačítka Zpět v prohlížeči.

Kliknutím na podtržený název vyhledaného dokumentu zobrazíte detail záznamu viz kapitola Máte již vybraný jeden konkrétní záznam ?

V detailu dokumentu je zobrazena pohodlná navigace, která umožňuje vrátit se zpět na přehled výsledků vyhledávání nebo na domovskou stránku on-line katalogu. Vrátit se zpět do přehledu výsledků lze i pomocí tlačítka Zpět v prohlížeči.

Příklady

Např. hledám všechny knihy od Toma Robbinse. Nejsem si však jistá, zda křestní jméno je opravdu "Tom". Zaškrtnu volbu Autor a zadám do vstupního pole příjmení "Robbins". Katalog zobrazí všechny záznamy, které obsahují v poli Autor heslo "Robbins". Upřesnit jméno autora mohu pomocí řezů vyhledaných záznamů v pravém sloupci on-line katalogu, kde jsou rozřazeny všechny vybrané záznamy. V řezech podle autora dohledám přesné jméno, tj. " Robbins, Tom, 1936-" a toto heslo zaškrtnu.

Např. hledám knihu s názvem Parfém bláznivého tance, ale nevím přesný název knihy ani jméno autora. Zaškrtnu volbu Název a zadám do vstupního pole pouze část názvu "Parfém". Katalog zobrazí všechny dokumenty, které obsahují v názvu zadané znaky, tj. "parfém". V případě, že zadanému textu odpovídá malý počet záznamů, mohu odpovídající záznam jednoduše v seznamu vyhledat. V případě, že odpovídá větší počet záznamů, omezím jej pomocí řezů v pravém sloupci on-line katalogu. Pokud jsem si vzpomněla na jméno autora, mohu vybrat řez " Robbins, Tom, 1936-". Nebo výběr omezím výběrem jiných řezů, např. zatrhnu "kniha" a "americká próza".

Např. líbí se mi hudební skupina Orbital, která je zařazena do hudebního žánru "ambient". Chtěla bych vyhledat všechna CD podobného hudebního žánru. Zaškrtnu volbu Téma a do vstupního pole zadám heslo "ambient" a katalog zobrazí všechny odpovídající záznamy. Počet těchto záznamů omezím pomocí řezů v pravém sloupci on-line katalogu zaškrtnutím hesla "AV -média". Výběr lze dále omezit například zaškrtnutím konkrétního autora či názvu hudební skupiny.

Např. hledám detektivky, detektivní romány. Zaškrtnu volbu Téma a do vstupního pole zadám heslo "detektivky" a katalog zobrazí všechny odpovídající záznamy. Můj požadavek upřesním pomocí řezů zatržením hesel "detektivky" a "beletrie pro dospělé" Výběr lze dále upřesnit například zaškrtnutím konkrétního autora.

Např. hledám knihu od Toma Robbinse, která byla vydána roku 2005 v nakladatelství Argo. Zaškrtnu volbu Vše a do vstupního pole zadám podmínky výběru, tzn. "Tom Robbins 2005 Argo". Katalog vybere záznamy odpovídající zadaným podmínkám. Řetěz zadaných podmínek výběru je k dispozici pod vstupním polem pro vyhledávání.