PŘIHLÁŠKY, prosím, zasílejte na tuto adresu: milada.piskova@fpf.slu.cz, případně poštou na výše uvedenou adresu Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Přihlášky zasílejte do 15. června 2006.
Účastnický poplatek: 1200,- Kč ( číslo účtu ČSOB Ostrava 8010-0309706853/0300, VS 6201, KS 558, SS (specifický symbol)=rodné číslo účastníka kurzu , pokud si vložné hradí sám, nebo IČO organizace pokud vložné za něj hradí.) Poplatek uhraďte předem - po potvrzení přihlášky.
Ubytování: zajistíme, hradí si účastnici sami
Stravování: hradí si účastnici sami
KONTAKTNÍ OSOBY:
doc. PhDr. Milada Písková, CSc. milada.piskova@fpf.slu.cz Mgr. Libuše Foberová libuse.foberova@fpf.slu.cz, mobil: 607 755 899
Lze přijít i na jednotlivé dny: přesný harmonogram přednášek (jména přednášejících) bude uveden po 15. červnu na adrese:
http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/aktuality/vypis_aktualit
zpět na obsah (vydání 05.2006)