OKOO - Občasník knihoven okresu Opava
ISSN - 1801-7029
Copyright ©
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
Vydává:
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
Nádražní okruh 27, 746 78 Opava
Redakce:
Mgr. Zuzana Bornová - šéfredaktor (okpb@opava.cz)
Božena Klímová (klimova.bozena@zar.cz)
Nataša Šlosárková (region@okpb.cz)
Bc. Marcela Mrozková (studovna@okpb.cz)
Elektronické zpracování:
Dalibor Bryja (dalibor@okpb.cz)