Dnes je 29. 09. 2023 - svátek má Michal
česky english deutsch

Čtenářské konto

MSK
Projekt: Čtení pomáhá
Knihovna Petra Bezruče na Facebooku
Knihovna Petra Bezruče na Twitteru
Opavské Slezsko v boji proti fašismu
Noc s Andersenem
Dejte hlas naší knihovně v soutěži BIBLIOWEB 2011
Smartkatalog - mobilní online katalog
Ptejte se knihovny
Portál české literatury
vyhledávací okénko JIB
hledej

Celostátní program zajištění regionálních funkcí knihoven

Pro vyhledávání je připraven:

on-line katalog knihoven opavského regionu
on-line katalog dokumentů zakoupených z dotace RF


Knihovna Petra Bezruče v Opavě je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťujících výkon regionálních funkcí. Hlavním cílem tohoto programu, dotovaného Ministerstvem kultury ČR, je vytvoření fungujícího systému vzájemně provázaných knihoven, obnovit a vykonávat regionální funkce ve všech knihovnách Moravskoslezského kraje, v oblasti práce s výměnnými fondy oživit knihovní fondy stagnujících neprofesionálních knihoven, v rámci okresů zajistit servis výpočetní techniky a vyvinout maximální úsilí v oblasti registrace veřejných knihoven. Nedílnou součástí cílů regionálních funkcí je celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven, zavádění nových informačních technologií, zlepšování a rozšiřování připojení knihoven na síť Internet.

Od roku 2005 je program zajištění regionálních funkcí knihoven financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


V obsluhovaných knihovnách jsou výměnné fondy označeny cedulkou
"Regionální fondy financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje"
MSK


Knihovna Petra Bezruče v Opavě dostala na starost v opavském regionu 36 neprofesionálních knihoven a 10 profesionálních knihoven - pro ty zajišťuje pouze metodiku a servis automatizovaných knihovních systémů.

KPBO pro obsluhované knihovny zajišťuje v rámci RF tyto činnosti:

  • poradenská a konzultační činnost
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  • tvorba knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  • pomoc při revizi a aktualizaci KF
  • nákup a zpracování KF pořízených z prostředků obcí
  • servis AKS

Pro další 3 pověřené knihovny z opavského regionu ( MěK Vítkov, MK Holasovice a MěK Hradec nad Moravicí) zajišťujeme servis automatizovaného knihovního systému a metodickou, vzdělávací činnost.

Koncem roku 2004 ubyla 1 obsluhovaná knihovna - byla zrušena pobočka Městské knihovny v Dolním Benešově - Zábřehu. Naopak v dubnu 2006 obnovila činnost knihovna v obci Třebom, takže počet obsluhovaných knihoven se opět ustálil na čísle 36.

Pro lepší představu o rozsahu působnosti naší knihovny následuje adresář obsluhovaných knihoven a mapa regionu.
Pro další informace o jednotlivých knihovnách můžete kliknout na jméno místa na mapě.

TOPlist