Dnes je 21. 03. 2023 - svátek má Radek
česky english deutsch

Readers account

Every Czech Reads To Kids
Ask the library
deutsch english This document isn't available in selected language version.

Statistika

Činnost Útvaru knihovnických a regionálních služeb KPBO v roce 2007 a 2008.

Těžištěm práce je snaha o poskytnutí maximální pomoci místním a obecním knihovnám v různých oblastech knihovnických činností. V následujících řádcích můžete porovnat výsledky naší práce v rámci regionálních funkcí ( RF) za rok 2007 a rok 2008 v jednotlivých bodech. V závorce za číselnými údaji bude hodnota daného údaje v roce 2007.

Asi nejmarkantnější důkazem existence RF je vytváření regionálních výměnných fondů a jejich cirkulace. Jedná se o soubory knižních jednotek, jež jsou určeny pro dočasné doplnění knižního fondu dané knihovny. Fond je kupován s ohledem na nově vycházející knihy a zároveň na zájem čtenářů. V roce 2008 byla investována do nákupu knižních jednotek pro regionální funkce částka 722 438 Kč (706 202) Kč z celkové finanční dotace 1 619 000(1 644 000) Kč.

Fond výměnných souborů v roce 2008 dosáhl počtu 32 754 knižních jednotek, nově koupených knižních jednotek bylo 4479 (4180). Celkem bylo vyexpedováno 451 (410) souborů, které dohromady obsahovaly 15 605 (13 499) knižních jednotek. Možnosti regionálních výměnných souborů využívá 38 knihoven.

Ale existují i další činnosti, které jsou náplní RF. Jde například o metodickou, poradenskou a konzultační činnost. Tuto možnost využívají všechny obsluhované knihovny. V loňském roce bylo uskutečněno celkem 95 konzultací ( 86) a 49 metodických návštěv( 98). Nedílnou součástí je pomoc při provádění revizí a aktualizaci knižního fondu knihoven. V roce 2008 šlo o 9 (9) knihoven. Revize KF proběhla v 5 (5) knihovnách a celkem bylo zrevidováno 4513 (8795) knižních jednotek.

Velmi důležitá je i přímá spolupráce s knihovníky obsluhovaných knihoven. Je třeba se jim věnovat a umožnit jim poznat současné trendy v knihovnictví. Proto jsou každoročně pořádána školení k různým tématům - např. ke katalogizaci knihovního fondu v systému Clavius a Clavius REKS, workshopy - estetická výchova v knihovnách, k používání elektronické pošty a k vyhledávání na internetu. V roce 2008 proběhlo celkem 5 vzdělávacích akcí (9 v roce 2007), kterých se zúčastnilo 104 (118) knihovníků. Mimo školení a seminářů pořádáme také pravidelné porady pro pracovníky profesionálních i neprofesionálních knihoven.

Pro vše je důležitá statistika. Bylo celkem zpracováno 43(42) výkazů a obslouženo 47(47) knihoven.

Do povinností naší knihovny v rámci RF také patří vykonávání servisu výpočetní techniky. Celkem tuto službu využilo 51(53) knihoven. Šlo o řešení jak rutinních případů, tak i závažných akcí, celkem proběhlo 305(315) akcí.

Počet obsluhovaných knihoven, které se plně automatizují, se každým rokem zvyšuje. V letošním roce bude automatizace neprofesionálních knihoven dokončena a jejich KF zpracován a přístupný z webového katalogu.

Za rok 2008 jsme v rámci RF najeli služebním vozidlem 7906 km (8151 v roce 2007).

TOPlist