Dnes je 01. 10. 2023 - svátek má Igor
česky english deutsch

Readers account

Every Czech Reads To Kids
Ask the library
deutsch english This document isn't available in selected language version.

Celostátní program zajištění regionálních funkcí knihoven

Pro vyhledávání je připraven:

on-line katalog knihoven opavského regionu
on-line katalog dokumentů zakoupených z dotace RF


Knihovna Petra Bezruče v Opavě je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťujících výkon regionálních funkcí. Hlavním cílem tohoto programu, dotovaného Ministerstvem kultury ČR, je vytvoření fungujícího systému vzájemně provázaných knihoven, obnovit a vykonávat regionální funkce ve všech knihovnách Moravskoslezského kraje, v oblasti práce s výměnnými fondy oživit knihovní fondy stagnujících neprofesionálních knihoven, v rámci okresů zajistit servis výpočetní techniky a vyvinout maximální úsilí v oblasti registrace veřejných knihoven. Nedílnou součástí cílů regionálních funkcí je celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven, zavádění nových informačních technologií, zlepšování a rozšiřování připojení knihoven na síť Internet.

Od roku 2005 je program zajištění regionálních funkcí knihoven financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


V obsluhovaných knihovnách jsou výměnné fondy označeny cedulkou
"Regionální fondy financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje"
MSK


Knihovna Petra Bezruče v Opavě dostala na starost v opavském regionu 36 neprofesionálních knihoven a 10 profesionálních knihoven - pro ty zajišťuje pouze metodiku a servis automatizovaných knihovních systémů.

KPBO pro obsluhované knihovny zajišťuje v rámci RF tyto činnosti:

  • poradenská a konzultační činnost
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  • tvorba knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  • pomoc při revizi a aktualizaci KF
  • nákup a zpracování KF pořízených z prostředků obcí
  • servis AKS

Pro další 3 pověřené knihovny z opavského regionu ( MěK Vítkov, MK Holasovice a MěK Hradec nad Moravicí) zajišťujeme servis automatizovaného knihovního systému a metodickou, vzdělávací činnost.

Koncem roku 2004 ubyla 1 obsluhovaná knihovna - byla zrušena pobočka Městské knihovny v Dolním Benešově - Zábřehu. Naopak v dubnu 2006 obnovila činnost knihovna v obci Třebom, takže počet obsluhovaných knihoven se opět ustálil na čísle 36.

Pro lepší představu o rozsahu působnosti naší knihovny následuje adresář obsluhovaných knihoven a mapa regionu.
Pro další informace o jednotlivých knihovnách můžete kliknout na jméno místa na mapě.

TOPlist