KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Již po čtvrté připravila Knihovna P. Bezruče v Opavě kouzelnou pohádkovou "Noc s Andersenem". 31. března, již tradičně, na mnoha místech České republiky, Slovenska i Polska prožily děti v knihovnách kouzelný večer plný her, překvapení a pohádek.
A co se dělo v opavské knihovně? Pro velký zájem čtenářů probíhala akce kromě hlavní budovy i na pobočce Opava Kateřinky.
Na hlavní budově jsme "Pohádkovou noc" zahájili ve společnosti velkého pohádkáře Hanse Ch. Andersena, který spolu s opavskými knihovnicemi připravil bohatý program a děti celým večerem provázel.
Pro děti byl připraven bohatý program. Ve velkolepé zoologické show vystoupil pan veterinář MVDr. Luděk Rytíř, který s sebou přivezl do knihovny i malý zvěřinec: 4 psy, 2 králíky, 3 želvy a hroznýše královského, o kterých dětem krásně popovídal. Dětem se beseda moc líbila a dotazy na pana doktora nebraly konce. Jak by také ne, když si u zajímavého povídání mohly hladit pejsky, králíčky, mazlit se s želvami a pozorovat hada při krmení. Po panu doktorovi vystoupila půvabná tanečnice břišního tance, která předvedla ukázku ze svého nevšedního umění. Potom také zasvětila přítomné princezničky do tajů břišního tance. Hosté večera sklidili u dětí bouřlivý úspěch. Večer potom pokračoval hledáním pokladu pana Andersena, různými soutěžemi a skončil čtením pohádek pro sladké sny...
Na pobočce v Opavě - Kateřinky, se děti v podvečer vypravily na vlastivědnou procházku po Opavě. Počasí se nakonec umoudřilo a dětem se naskytl krásný výhled z věže kostela Sv. Hedviky na podvečerní Opavu. Cestou zpátky do knihovny v Kateřinkách hrály bojovou hru a plnily soutěžní úkoly. Zbytek večera kateřinských dětí probíhal podle obdobného scénáře jako na hlavní knihovně, hry střídaly soutěže a končilo se tradiční pohádkou na dobrou noc.
Na tom, že se akce vydařila a dětem se moc líbila, mají podíl pracovníci knihovny, kteří se ve svém volnu obětavě věnovali dětem, chystali pro ně občerstvení, starali se o to, aby se jim v knihovně opravdu líbilo.
Poděkování patří i hostům večera: MVDr. Luďkovi Rytířovi, tanečnici Marii Benešové, kteří rádi a zdarma pro děti vystoupili a paní redaktorce Mileně Křístkové, která o akci informovala v regionálním tisku.
Velké poděkování patří opavským firmám INGESA s.r.o. ,Balakom a Systém servis, které věnovaly dětem drobné dárky.
Akce proběhla díky finančnímu příspěvku z grantu Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století.