KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Překrásné noci se zúčastnilo 19 dětí v doprovodu 9 knihovnic a 1 knihovníka. Myslím, že rekordy jsme žádné nelámali. Setkání s dětmi jsme měli naplánováno po 16. hodině. Šli jsme přes Opavu ke kostelu sv. Hedviky, kde je z věže kostela zajímavý pohled na celou Opavu a okolí. Poté jsme se vraceli zpět do knihovny. Po cestě jsme se zastavovali u významných opavských budov a památných historických míst, povídali si o nich a různě soutěžili. Vyhladovělí a unavení jsme povečeřeli, tím pádem jsme dobili energii a mohlo se soutěžit dále. Něco po půlnoci jsme ukončili zábavu. Pro některé "mladší účastníky" to bylo vysvobození, pro některé trest! Nechtělo se jim!! Ale jen co jsme si umyli zoubky, vyčurali a zalehli do hajan, hned nám začal knihovnický skřítek s hlasem H. CH. Andersena číst pohádku. Někteří usnuli hned jako miminka a někteří "bantovali" do brzkých ranních hodin.
Ráno jsme posnídali, povykládali, vyvedli se navzájem aprílem, rozdali si dárečky, které tady přes noc duch H. Ch. Andersena nechal a děti se pomalu vytrácely do svých domovů.
Na hlavní budově jsme "Pohádkovou noc" zahájili ve společnosti velkého pohádkáře Hanse Ch.. Andersena, který spolu s opavskými knihovnicemi připravil bohatý program a děti celým večerem provázel.
Akce byla opravdu, ale opravdu vydařená. Kolektiv dětí byl velice kamarádský, věříme, že se všem moooc líbilo. My knihovníci jsme byli zcela vyčerpáni, ale na příští NOC se opět těšíme. Počasí nám vyšlo, řeka Opava k nám byla milosrdná, takže HURÁ zase za rok :o))).
Věříme, že pro děti to bylo velké dobrodružství a nezapomenutelný zážitek.
Z Opavy-Kateřinek posílá pozdravy za celé osazenstvo Naďa Konopčíková.
Akce proběhla díky finančnímu příspěvku z grantu Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století.