KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Ve studovně v hlavní budově je od dubna 2006 čtenářům k dispozici nový odborný měsíčník Dotační věstník, který vydává renomované vydavatelství Economia.
Časopis přináší informace o dotacích ze zdrojů České republiky a Evropské unie. Autoři, odborníci na problematiku dotací ze státního, poradenského, podnikatelského, akademického i neziskového sektoru, nabízí informace a rady pro různé fáze dotačního procesu. Časopis je určen pro žadatele o dotace, pro právnické i fyzické osoby, odborníky ze státní správy a samosprávy, pro firmy, které se ucházejí o veřejné zakázky v návaznosti na již schválené dotace.
Dotační věstník reflektuje veškeré dění a změny ve strukturách evropských fondů, seznamuje s případovým studiemi projektů. Obsahuje také rozhovory, analýzy, komentáře, recenze, vzdělávací materiály, kalendář odborných akcí apod. Důležitou součástí je i Dotační rozcestník, který přináší ucelený přehled faktografických informací ze všech operačních programů, jejichž prostřednictvím jsou v ČR distribuovány prostředky ze zdrojů EU.