KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Milovníci a znalci literatury si letos 23. dubna připomenou 170. výročí vydání Máchova Máje, romantické básně, která má své nezastupitelné místo v české literární historii.
Je známo, že v době svého vydání byla mnohými nepochopena, ale přesto ovlivnila a inspirovala následující generace spisovatelů a stala se inspirací i výzvou pro mnohé výtvarníky. Báseň K. H. Máchy je nejen symbolem vyznání lásky, ale zároveň i úžasným příkladem zvukomalebnosti českého jazyka.
Knihovna Petra Bezruče v Opavě připravila k připomenutí tohoto výročí výstavu "Máj - věčná inspirace", která předchází větší výstavě zaměřené na rozličná vydání Máchova Máje v květnu v Památníku Petra Bezruče.
Naše knihovna se ve své výstavě zaměřila zejména na výtvarnou stránku Máje. Chceme veřejnost seznámit s plejádou významných ilustrátorů, pro něž byla Máchova tragická báseň inspirací i uměleckou výzvou. Nebylo v našich silách na výstavu umístit díla všech výtvarných umělců, kteří kdy Máj ilustrovali. Nabízíme však návštěvníkům výběr těch, dle našeho názoru, nejzajímavějších ilustrací. Vedle nejznámějšího ilustrátora Máchova Máje Jana Zrzavého, mohou návštěvníci uvidět ilustrace Cyrila Boudy, Toyen, Karla Svolinského a dalších. Vybírali jsme ilustrace i z bibliofilských vydání, která se běžnému čtenáři do rukou vůbec nedostanou.
Knihy jsme získali jednak z našich fondů, z Knihovny Slezského zemského muzea v Opavě a velkou část ilustrací jsme čerpali z knih, které nám laskavě zapůjčil ze své soukromé sbírky ing. Vlastimil Kočvara.

Výstava začíná 5. dubna a potrvá do 30. dubna 2006 v 1. patře vestibulu Městského domu kultury P. Bezruče v Opavě.