KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
WIESLAWA HOLYNSKA historička umění, vede art-terapii v centru tělesně postižených v Ratiboři (Polsko). V Opavě v prostorách Městského domu umění vystavuje svá díla v tomto roce již podruhé. Na výstavě "Breakdance - společná metamorfóza" představuje nejen své fotografie ale i výtvarná díla inspirována tancem a pohybem.
Foto Energie, kterou zachycuje v postavách tanečníků nepodléhá setrvačnosti, protože síla, která je unáší do vzduchu je větší než ta, kterou jsou přitahováni k zemi. Stávají se tak bytostmi, které obracejí svět vzhůru nohama. Pravidla, názory, čas a prostor jsou relativní.
Tanečníci Wieslawy Holinske občas vypadají jako industriální stvůry, které vyrostly na zdevastovaných konstrukcích, ale někdy také jako mladíci na pompejských freskách vykopaných ze sopečného popela …a hudba, která vždycky patřila k tlupě potulných umělců… Lidská marioneta ve svébytném tanci se stává tvůrcem, božím stavitelem světa, která může samostatně rozhodovat o místě a čase svého působení. www.labyrint.net
Výstava bude zahájena ve středu 15. listopadu ve 14,00 hodin ve vestibulu Knihovny Petra Bezruče v Opavě a potrvá do 20. prosince 2006.
Akce proběhla díky finančnímu příspěvku z grantu Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století.