KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
15. března proběhl tradiční Český den v Miejskiej i Powiatowej Biblioteke Publicznej w Raciborzu. Tento , v pořadí již III. Český den, byl opět zaměřen na představení zajímavých aktivit opavských knihovníků i umělců či známých osobností regionu.
Po krátkém přivítání a předání knižních darů zástupkyň obou knihoven vystoupila Zuzana Bornová s příspěvkem Literární Provence, ve kterém informovala o zájezdu českých knihovníků na jih Francie. Hlavním hostem Českého dne byl astrolog Milan Gelnar (www.astrosfera.cz), který polským kolegům přednesl poutavou přednášku na téma Astrologická předehra: praktický návod k nalezení sebe sama.
Svým poutavým výkladem zaujal všechny posluchače, nevadila ani malá jazyková bariéra a společnými překladatelskými silami jsme zvládli obtíže našich jazyků.
Na závěr setkání Milan Gelnar zahájil výstavu obrazů své ženy Zdenky Gelnarové, která se nemohla zahájení osobně zúčastnit. Spolu se Zdenkou Gelnarovou vystavuje své drobné keramické práce opavská výtvarnice a pedagožka Alena Zupková.
Celá akce proběhla za velkého zájmu polských kolegyň i veřejnosti a ještě dlouho po otevření výstavy byl pan Gelnar v obležení zájemců o astrologii. Velké uznání a poděkování patří polským kolegyním za přípravu občerstvení i tradiční přátelskou atmosféru celého setkání. Již se všichni těšíme na III. Polský den, který se bude odehrávat v listopadu v opavské knihovně.