KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky

Knihovna Petra Bezruče v Opavě je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťujících výkon regionálních funkcí. Hlavním cílem tohoto programu, dotovaného Ministerstvem kultury ČR, je vytvoření fungujícího systému vzájemně provázaných knihoven, obnovit a vykonávat regionální funkce ve všech knihovnách Moravskoslezského kraje, v oblasti práce s výměnnými fondy oživit knihovní fondy stagnujících neprofesionálních knihoven, v rámci okresů zajistit servis výpočetní techniky a vyvinout maximální úsilí v oblasti registrace veřejných knihoven.Nedílnou součástí cílů regionálních funkcí je celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven, zavádění nových informačních technologií, zlepšování a rozšiřování připojení knihoven na síť Internet.
Od roku 2005 je program zajištění regionálních funkcí knihoven financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Knihovna Petra Bezruče v Opavě dostala na starost 36 neprofesionálních knihoven v regionu a pro 10 profesionálních knihoven zajišťuje servis výpočetní techniky.
Počet obsluhovaných knihoven se změnil - na konci roku 2004 byla zrušena pobočka MěK Dolní Benešov - Zábřeh, takže až do jara letošního roku jsme se starali o 35 neprofesionálních knihoven. V dubnu 2006 po několika letech opět zahájila činnost knihovna v obci Třebom, takže počet obsluhovaných knihoven se vrátil na původní číslo 36.
Pro lepší představu o rozsahu působnosti naší knihovny je zde uvedena mapa regionu a adresář obsluhovaných knihoven.
Adresa: Slezská 316
747 57 Slavkov
Knihovník: D. Jarošová
Tel.: 553 797 067 (obecní úřad)
e-mail: slavkov@iol.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Hlavní 1
747 81 Otice
Knihovník: Sukeník
Tel.: 553 791 122 (obecní úřad)
e-mail: ou.otice@volny.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: České školy 11
747 61 Chvalíkovice
Knihovník: M. Hrbáčová
Tel.: 553 787 224 (obecní úřad)
e-mail: -
Info: -
Automatizace: -
Adresa: Lihovarská 18
747 57 Slavkov
Knihovník: M. Schneidrová
Tel.: -
e-mail: milostovice@okpb.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Jantarová ul. 316
Knihovník: N. Kejlová
Tel.: -
e-mail: vavrovice@okpb.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: 747 82 Uhlířov
Knihovník: A. Bönischová
Tel.: 553 791 424 (obecní úřad)
e-mail: ou.uhlirov@volny.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: 747 82 Štáblovice
Knihovník: J. Prusková
Tel.: 553 669 041 (obecní úřad)
e-mail: urad_stablovice@seznam.cz
Info: -
Automatizace: -
Adresa: Slezská 135
747 33 Oldřišov
Knihovník: V. Orlíková
Tel.: 553 762 219 (obecní úřad)
e-mail: starosta@oldrisov.cz
Info: -
Automatizace: -
Adresa: Vršovice 38
747 61 Vršovice
Knihovník: M. Pavelková
Tel.: 553 796 224 (obecní úřad)
e-mail: obec.vrsovice@volny.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Lanius
Adresa: Gudrichova 223
747 61 Raduň
Knihovník: K. Ausficírová
Tel.: 553 796 124 (obecní úřad)
e-mail: radun@telecom.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Lanius
Adresa: Podvihovská 16
Knihovník: M. Schneidrová
Tel.: -
e-mail: komarov@okpb.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Přerovecká 21
Knihovník: J. Kostřibová
Tel.: -
e-mail: slazce@okpb.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Hlavní 56
747 91 Nové Sedlice
Knihovník: J. Bernátová
Tel.: 553 577 550 (obecní úřad)
e-mail: obecniurad@novesedlice.cz
Info: -
Automatizace: -
Adresa: Hlavní 68
747 91 Štítina
Knihovník: J. Zapletalová
Tel.: 553 677 111 (obecní úřad)
e-mail: obec@stitina.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: Dvořákova 37
Knihovník: L. Stanjurová
Tel.: -
e-mail: mhostice@okpb.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Zámecká 197
747 31 Velké Hoštice
Knihovník: R. Pospiechová
Tel.: 553 764 062 (obecní úřad)
e-mail: info@hostice.cz
katalog: http://www.okpb.cz/clavius/velkehostice/
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: Na kopci 56
747 31 Chlebičov
Knihovník: H. Stiborská
Tel.: 553 764 560 (obecní úřad)
e-mail: chlebicov@mybox.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Služovice 135
747 28 Služovice
Knihovník: V. Rotherová
Tel.: 553 762 158 (obecní úřad)
e-mail: ou.sluzovice@quick.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: Školní 147
747 35 Hněvošice
Knihovník: A. Kohutová
Tel.: 553 762 669 (obecní úřad)
e-mail: hnevosice@volny.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Nám. p. Arnošta Jureczky 13
747 25 Sudice
Knihovník: R. Vávrová
Tel.: 553 761 022 (obecní úřad)
e-mail: obec.sudice@iol.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: Hlavní 107
747 26 Rohov
Knihovník: K. Komárková
Tel.: 553 761 091 (obecní úřad)
e-mail: rohov@raz-dva.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Mírová 23
747 24 Chuchelná
Knihovník: A. Postulková
Tel.: 553 650 138 (obecní úřad)
e-mail: obec.chuchelna@tiscali.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Bělá 150
747 23 Bělá
Knihovník: R. Segsulková
Tel.: 553 650 133 (obecní úřad)
e-mail: obecbela@quick.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: 747 22 Zábřeh u Dolního Benešova
Knihovník: J. Güntherová
Tel.: 553 651 424
e-mail: jana.guntherova@email.cz
Info: -
Automatizace: -
ZRUŠENO K 1.1.2004 !
Adresa: Por. Hoši 3
747 11 Kozmice
Knihovník: D. Tvrdá
Tel.: 595 032 334 (obecní úřad)
e-mail: obec@kozmice.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Hájová 98
747 62 Mokré Lazce
Knihovník: J. Kostřicová
Tel.: 553 679 112 (obecní úřad)
e-mail: mokrelazce@mokrelazce.cz
katalog: http://www.okpb.cz/clavius/mokrelazce/
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: Píšt 190
747 18 Píšt
Knihovník: A. Ricková
Tel.: 595 055 117 (obecní úřad)
e-mail: obec.pist@volny.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Závada 45
747 23 Závada
Knihovník: Mgr. L. Lasáková
Tel.: 553 055 106 (obecní úřad)
e-mail: obec-zavada@quick.cz
Info: -
Automatizace: -
Adresa: Opavská 222
747 19 Bohuslavice
Knihovník: M. Miková
Tel.: 553 659 075 (obecní úřad)
e-mail: mikova41@seznam.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: 21. dubna 1
747 20 Vřesina
Knihovník: A. Ricková
Tel.: 595 031 069 (obecní úřad)
e-mail: vresina@volny.cz
Info: -
Automatizace: -
Adresa: Společenská 11/6
747 17 Darkovice
Knihovník: A. Ricková
Tel.: 595 051 105 (obecní úřad)
e-mail: obecdarkovice@volny.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Lipová 86
747 16 Hať
Knihovník: A. Ricková
Tel.: 595 020 666 (obecní úřad)
e-mail: knihovna.hat@seznam.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Střední 305
747 15 Šilheřovice
Knihovník: M. Šlosárek
Tel.: 595 054 120 (obecní úřad)
e-mail: urad@cmail.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Městká knihovna Hlučín
Knihovník:
Vedoucí:
U. Machurová
L. Rimlová
Tel.: 595 042 338 (obecní úřad)
e-mail: knihovna@kc-hlucin.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: Městská knihovna Hlučín
Knihovník:
Vedoucí:
Š. Schmidtová
L. Rimlová
Tel.: 595 042 338 (obecní úřad)
e-mail: knihovna@kc-hlucin.cz
Info: -
Automatizace: -
Adresa: Strahovice 190
747 24 Strahovice
Knihovník: J. Riemlová
Tel.: 553 650 582 (obecní úřad)
e-mail: strahovice@cbox.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: -
Adresa: Třebom č.p. 3
747 23 Sudice
Knihovník: R. Šesták
Tel.: 553 761 042
e-mail: outrebom@volny.cz
Info: -
Automatizace: -
Půjčovní doba:
Adresa: HLučínská 3
747 23 Bolatice
Vedoucí: E. Hanzlíková
Tel.: 553 654 721 (obecní úřad)
e-mail:
web:
knihovna@bolatice.cz
www.bolatice.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Lanius
Adresa: Bezručova 10
747 21 Kravaře
Knihovník: J. Bradáčová
Tel.: 553 653 418
e-mail: knihovna@kravare.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Markvartovická 48
747 14 Ludgeřovice
Knihovník: J. Baránková
Tel.: 595 052 229
e-mail: knihovna@ludgerovice.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Lanius
Adresa: Poštovní 73
747 22 Dolní Benešov
Knihovník: J. Güntherová
Tel.: 553 651 424
e-mail: knihovna@dolnibenesov.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Lanius
Adresa: Zahradní 10
747 28 Štěpánkovice
Knihovník: H. Borsutzká
M. Teichmannová
Tel.: 553 609 965
e-mail: knihovna@stepankovice.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Lanius
Adresa: A. Vaška 73
747 92 Háj ve Slezsku
Knihovník: M. Vaňková
Tel.: 553 653 743
e-mail: knihovna@hajveslezsku.cz
Info: informační centrum, internetová kavárna, kopírování
Automatizace: AKS Lanius
Půjčovní doba: Po - Pá : 09:00 - 17:00
Čtvrtek zavřeno
Adresa: Opavská 58
747 64 Velká Polom
Knihovník: M. Hablawetzová
Tel.: 553 770 266
e-mail: mkvpolom@volny.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Zámecká 4
748 01 Hlučín
Vedoucí: L. Rimlová
Tel.: 553 823 388
e-mail: knihovna@kc-hlucin.cz
katalog: http://ms.kc-hlucin.cz/clavius/
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Adresa: Slezská 53
747 27 Kobeřice
Knihovník: J. Komárková
Tel.: 553 657 338
e-mail: knihovna.koberice@centrum.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Lanius
Adresa: Horská 184
747 87 Budišov nad Budišovkou
Knihovník: N. Šebestová
Tel.: 556 305 416
e-mail: knihovna@budisovnb.cz
Info: veřejný internet
Automatizace: AKS Clavius
Půjčovní doba: Po 13:00 - 17:30
Út 10:00 - 15:00
Čt 13:00 - 17:30
Adresa: Selská 335
749 01 Vítkov
Vedoucí: Helena Černá
Tel.: 556 300 190
e-mail:
web:
mkvitkov@okpb.cz
http://www.vitkov.info/Knihovna/knihovna.htm
Info: on-line katalog pobočky, veřejný Internet, regionální funkce
Automatizace: AKS Clavius
Půjčovní doba: Po 13:00 - 17:00
Čt 10:00 - 18:00
Pá 13:00 - 16:00