KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Studovna sídlí v hlavní budově Knihovny Petra Bezruče v samostatné velké a příjemně vybavené místnosti v 1. patře. Uživatelům je k dispozici 18 studijních míst. O provoz studovny se starají dvě pracovnice.
Čtenáři zde naleznou cca 150 titulů novin a časopisů. K prezenčnímu studiu jsou určena poslední čísla periodik, absenčně na jeden měsíc lze zapůjčit starší čísla zhruba 60 titulů novin a odborných časopisů.
Uživatelům je k dispozici příruční knihovna se zhruba 2.000 svazky. Knihy jsou určeny k prezenčnímu půjčování. Jde o všeobecné a odborné encyklopedie, slovníky, základní monografická díla z jednotlivých vědních oborů, regionální literaturu, mapy, průvodce, cizojazyčné slovníky apod. Čtenáři mají k dispozici rovněž studijní materiály týkající se nadací a neziskových organizací, Evropské unie, Sbírku zákonů. Lze využívat i různé tituly na CD-ROM - např. Česká národní bibliografie, České knihy 20. století, Zákony na PC, Česká literatura od roku 1945 apod.
Čtenáři mohou využívat on-line katalog KPBO a přes internet mohou vyhledávat literaturu také v katalozích určitých velkých českých vědeckých a odborných knihoven.
Studovna poskytuje prezenční a absenční výpůjčky, bibliograficko-informační službu, kopírování, meziknihovní výpůjční službu (rovněž realizuje výpůjčky knih z KPBO ostatním českým knihovnám). Pracovnice studovny mají na starost agendu periodik, zpracovávají články z regionálních novin a odborné články z různých periodik, vkládají brožury a podílejí se na knihovnických lekcích.
Novinkou v nabídce služeb studovny je DODO - elektronické dodávání dokumentů z fondů pražské Národní knihovny ČR. Prostřednictvím KPBO mohou čtenáři žádat kopie článků z novin a časopisů, statí ze sborníků či kapitol z knih. NK ČR garantuje dodání do 48 hodin.
V roce 2005 studovnu využilo 6.425 návštěvníků, bylo realizováno 21.732 výpůjček, z toho 4560 absenčních. Pracovnice zpracovaly 3.522 článků, vyřídily 692 požadavků na meziknihovní výpůjční službu a 202 požadavků knihoven na výpůjčky dokumentů z fondu KPBO.
Na stránkách studovny je k dispozici tematický a abecední seznam novin a časopisů, které v roce 2006 odebírají studovna a oddělení pro dospělé čtenáře v hlavní budově KPBO. Časopisy lze podle názvu i obsahu, resp. klíčových slov vyhledávat také v katalogu knihovny. Stačí v on-line katalogu vybrat z horního menu možnost "vyhledávat pouze tituly periodik".
Pondělí 08:00 - 18:00
Úterý 08:00 - 18:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 08:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 18:00
Za každý vyřízený požadavek 40 Kč
Text A4 jednostranně 1,50 Kč
Text A4 oboustranně 2,50 Kč
Text A4 s obrázkem jednostranně 2 Kč
Text A4 s obrázkem oboustranně 3 Kč
Text A3 jednostranně 3 Kč
Text A3 oboustranně 4,50 Kč
Text A3 s obrázkem jednostranně 4 Kč
Text A3 s obrázkem oboustranně 6 Kč
obrázek - příjem/výdej obrázek - beletrie