KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Ředitelka: okpb@opava.cz
tel.: 553 711 206
Ekonomický útvar: ekonomicke@okpb.cz
Systémový administrátor: webmaster@okpb.cz
Meziknihovní výpůjční služba (MVS): studovna@okpb.cz
Regionální funkce: region@okpb.cz
Videopůjčovna: video@okpb.cz
Internetová a multimediální studovna internet@okpb.cz
Studovna: studovna@okpb.cz
Oddělení pro dospělé (hlavní budova): dospele@okpb.cz
Oddělení pro děti a mládež (hlavní budova): detske@okpb.cz
Zvuková knihovna: zvukova.knihovna@okpb.cz
Hudební oddělení (pobočka Kateřinky): hudebni@okpb.cz
Pobočka Kateřinky: katerinky@okpb.cz
tel.: 553 821 702
Pobočka Olomoucká: olomoucka@okpb.cz
tel.: 553 715 644
Pobočka Kylešovice: kylesovice@okpb.cz
tel.: 553 734 066
Útvar doplňování a zpracování fondu: katalogizace@okpb.cz
tel.: 553 821 702
Pronájem sálu MDKPB
- p. Pavla Galvasová:
okpb@okpb.cz
tel. a fax: 553 711 206
Pronájem Sněmovního sálu KZ Minoritský klášter:
- p. Pavla Sarafisová:
tel.: 553 717 783