KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Knihovna P. Bezruče pořádá od dubna 2006 cyklus dvou na sebe navazujících besed pro prvňáčky s názvem "Pohádková abeceda skřítka Knihomílka Čtivého".
Akce se konají na dětském oddělení KPB, na pobočkách Kateřinky a Kylešovice.
Všem dětem bude udělen řád "Veselé abecedy" skřítka Knihomílka čtivého v rámci slavnostního pasování.
Zájemcům z řad dětí bude vystaven na 1 rok čtenářský průkaz zdarma!!!!!
Letáček k pohádkové abecedě skřítka Knihomílka Čtivého

Akce proběhla díky finančnímu příspěvku z grantu Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století.