KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Příšerky a příšeři
ve dne bydlí pod keři,
ale když se zešeří,
tak se vkradou do dveří,
pak zalezou pod peřiny
a dělají příšeřiny
strašpytlíkům, kteří
na ně hloupě věří.
Bohužel jsou někteří,
kteří na ně nevěří!
Zadání soutěže: Vytvořte ten nejstrašidelnější plakát (fantazii se meze nekladou) jakoukoli malířskou nebo grafickou technikou - koláže, muchláže, malba, kresba, počítačová grafika, fotografie, batika atd. k básničce z nejnovější knihy Pavla Šruta "Příšerky a příšeři".
Podmínky soutěže:Text básně musí být součástí obsahu výtvarného řešení.
Plakát (daný rozměr A1 / 594 x 841cm), by mělo vytvořit vždy několik dětí společně (nejméně tři). Jejich knihovnice vybere nejlepší práci a zašle do 30.6. na adresu:
Městská knihovna v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín.
Každý kolektiv může obeslat soutěž pouze jedním (tím nejlepším) plakátem.
(Na rub plakátu napište kontaktní adresu, telefon a jména dětí + věk.)
Hodnocení soutěže: V červenci odborná komise vybere 20 plakátů, které budou vystaveny v rámci festivalu Jičín - město pohádky (12. - 17. 9. 06) na výstavě Svět knihy dětem v jičínském zámku. Komise také určí vítězné kolektivy, které budou v rámci výstavy odměněny.
Ceny: Ceny třem vítězům předají, kromě dalších, autoři knížky - básník Pavel Šrut a ilustrátorka Galina Miklínová.
!!! POSÍLEJTE !!! KRESLETE, MALUJTE, LEPTE, VYSTŘIHUJTE !!! POSÍLEJTE !!!
Letáček s vyhlášením soutěže.
Akce proběhla díky finančnímu příspěvku z grantu Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století.