KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Zvuková knihovna slouží výhradně nevidomým a slabozrakým spoluobčanům. Toto naše speciální oddělení bylo uvedeno do provozu 6.12.1999. K dnešnímu dni máme 103 aktivních uživatelů, pro které máme k dispozici 1106 titulů zvukových knih a 129 knih v braillově písmě. Odebíráme také zpravodaj Statutárního města Opavy - Hlásku a to jak v braillově písmu, tak i v elektronické podobě.
Zvukové knihy i knihy v BP převážně objednáváme z Knihovny a tiskárny pro nevidomé v Praze, dále pak přes internet z různých vydavatelství a také přímo nakupujeme v Domě hudby v Opavě .
Našimi uživateli se mohou stát všichni nevidomí či slabozrací spoluobčané, kteří mají potvrzení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a nebo mají potvrzení od lékaře, že mají závažnou oční vadu, která jim neumožňuje čtení v plném rozsahu.
Zvukovou knihovnu navštěvuje hodně dětí, protože v Opavě je Základní škola pro nevidomé a slabozraké. Dojíždějí sem i děti nejen z okolí Opavy, ale i z Ostravska.
Velmi úzce spolupracujeme s Charitním domem Sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Těm vycházíme vstříc tak, že jim 6-8x ročně dovezeme větší množství zvukových knih k poslechu.
Dále pak zasíláme některým uživatelům zvukové knihy poštou, protože ne všichni mají své bydliště v Opavě nebo někoho ve svém okolí, kdo by jim pro výpůjčky chodil do knihovny.
V knihovně pak mohou uživatelé navštěvovat zdarma internet a pro nevidomé i program WIN TALKER-což je ozvučený internet. Dále pak máme nainstalovánu LUPU a program BIZON. Obojí slouží slabozrakým k tomu, aby si mohli alespoň některé dokumenty prohlédnout či zvětšit a přečíst.
Našim uživatelům vycházíme vstříc i tím, že jim text z černotisku převedeme do braillova písma a vytiskneme na tiskárně braillova písma EVEREST.
Pondělí 08:00 - 18:00
Úterý 08:00 - 18:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 08:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 18:00
www.charitaopava.cz - charita Opava
www.kafira.cz - pomoc občanům se zrakovým postižením
www.sons.cz - pomoc občanům se zrakovým postižením
www.ktn.cz - knihovna a tiskárna pro nevidomé
www.infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
www.ticho.cz - informační server především pro sluchově postižené
www.helpnet.cz - informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením
www.braillnet.cz - informační servis pro zrakově postižené
www.tyflocentrum.cz - pomoc občanům se zrakovým postižením
www.tyfloservis.cz - pomoc občanům se zrakovým postižením
www.nevidomi.cz - optimistické povídky o nevidomých

Seznam zvukových knih
obrázek - fond zvukové knihovny obrázek - příjem / výdej zvukové knihovny