KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace česky
Dospělé oddělení je umístěno v přízemí Městského domu kultury Petra Bezruče. Součástí dospělého oddělení je studovna, která se nachází v prvním patře téže budovy. Na těchto pracovištích je zaměstnáno 8 knihovnic. Půjčovní doba je od 8 - 18 hodin, kromě středy.
Dospělé oddělení je plně automatizováno od r. 1995. Čtenáři využívají 7 on-line katalogů.
Na dospělém oddělení je celkem 59 581 knihovních jednotek. V loňském roce nám bylo zakoupeno 2265 svazků knih. Z toho je 1092 naučná literatura a 1173 beletrie. Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2005 byl 5 135. Registrovat se mohou na našem oddělení čtenáři po dovršení 16 let, s platným občanským průkazem.Ve statistice čtenářů má největší zastoupení věková skupina 20-29 let, a to 30%, ve věkovém složení máme nejvíce 284 devatenáctiletých čtenářů.
Počet návštěvníků oddělení za rok 2005 je 69 274. Tito čtenáři si půjčili 257 890 knih a časopisů. Na celkovém počtu vypůjček se beletrie podílí 47 %, naučná literatura 53%, přičemž v naučné literatuře jsou zahrnuty i vypůjčky periodik, a to 25%.
Průměrně si u nás každý čtenář vypůjčil 50 knih a časopisů za rok. Průměr na jednu čtenářskou návštěvu jsou 4 tituly. Za rok 2005 jsme vyřídili 4691 rezervací.
Pro studenty základních, středních a vysokých škol pořádáme knihovnické lekce, kde je informujeme o provozu oddělení. V loňském roce se takto s naším oddělením seznámilo 414 studentů ve 31 knihovnických lekcích.
Pondělí 08:00 - 18:00
Úterý 08:00 - 18:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 08:00 - 18:00
Pátek 08:00 - 18:00
V době, kdy je knihovna uzavřena, lze prodloužit výpůjčky od 7 do 15 hodin.
Výpůjčky je možno prodlužovat na tel. 553 821 700, přes webové rozhraní čtenářského konta (potřebujete číslo průkazu a PIN) nebo emailem s uvedením jména, data narození a čísla čtenářského průkazu na adresu dospele@okpb.cz .
Roční poplatek 100 Kč
Roční poplatek pro čtenáře do 16 let 50 Kč
Rezervace 10 Kč za titul
obrázek - příjem/výdej obrázek - beletrie obrázek - příjem