KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace
Dětské oddělení nabízí:
  • široká nabídka knih pro děti a dětských časopisů
  • příruční knihovna
  • on-line katalog
  • besedy
  • knihovnické lekce
  • rezervace ¨
  • kopírování
  • internet (možnost uložení informací na diskety)
Dětské oddělení se snaží zprostředkovat i nejmladším čtenářům přístup ke knihám a časopisům určeným jejich věku. Děti předškolního věku si rády přijdou vypůjčit leporela a pohádkové knížky, které jim budou předčítat jejich maminky či babičky.
Děti školou povinné u nás nacházejí nejen zábavnou četbu pro volné chvíle (pro chlapce dobrodružné a napínavé romány, pro děvčata dívčí romány apod.), ale také knihy naučné. Patří sem především encyklopedie, slovníky, knihy o přírodě, vědě, technice, historii, sportu, o chovatelství a o jiným oborech lidských činností.
Dětem slouží také příruční knihovna, kde mladí zájemci naleznou za asistence knihovníků potřebné podklady pro studium ve škole. Tato služba je u mladých čtenářů velice často využívána.
Nesmíme zapomenout ani na časopisy pro děti a mládež. Výčet zahrnuje tituly časopisů od populárně-naučných, přes zábavné až po comicsy.
Mezi pracovníky dětského oddělení patří paní Jana K. , která má k dětským čtenářům blízko. Stará se o to, aby knihy, které dostane čtenář do ruky byly v pořádku obaleny a upraveny do stavu, v němž by se daly číst. Podílí se na knihovnických lekcích a správném chodu oddělení.
Celému tomuto "dětskému ráji" kraluje paní vedoucí Eliška D., na jejíž zkušenosti a vědomosti spoléhá většina mladých čtenářů. Tato milá paní knihovnice vždy nalezne to, co čtenáři právě v tu chvíli potřebují. Nejeden domácí úkol byl díky její snaze doveden ke zdárnému cíli. V její kompetenci jsou i knihovnické lekce a besedy, které se na našem dětském oddělení organizují během celého školního roku. Paní učitelky i jejich svěřenci se v knihovně pravidelně scházejí a povídají si o knihovně, knihách, spisovatelích nebo ilustrátorech. Kdo má zájem, dozví se např., jak jsou knihy řazeny podle systematických znaků na regálech, kde lze najít příslušnou knihu, jak se hledá v knize podle rejstříku atd atd.. Paní Eliška ráda a velmi svědomitě připravuje besedy o knihách, o četbě pro různé věkové skupiny. Její snahou a snahou celého kolektivu knihovny je, aby se návštěvníci dokázali v knihovně orientovat a vždy si našli cestu k tomuto nositeli vědomostí od dětství až po dospělost.
Pondělí 10:00 - 18:00
Úterý 10:00 - 18:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 10:00 - 18:00
Pátek 10:00 - 18:00
Zápisné do hudebního oddělení na 1 rok 100 Kč
Půjčení CD na jeden den zdarma
Půjčení MG na 7 dní zdarma
Půjčení gramofonové desky na dobu 14 dní zdarma