KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace
34. ročník - 2006/2007 - p r o p o z i c e:
Organizace soutěže:
Soutěž dětského literárního projevu je jednokolová a není tematicky omezena. Všechny práce jednotlivců podle věkové kategorie a práce kolektivů se zasílají na adresu Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. Zúčastnit se mohou děti od 6 do l5 let z celé České republiky. Jednotlivci svými literárními pracemi (doporučujeme zaslat do soutěže raději několik příspěvků), kolektivy výsledky slovesných a literárních her, školními časopisy, ukázkami ze svých kronik a dalšími kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně i na magnetofonových kazetách či videokazetách, CD-ROMu. Každý příspěvek musí být původní prací!
U prací je třeba uvést jméno a příjmení autora, věk (rok narození), školní ročník, úplnou adresu školy (včetně PSČ), případně též bydliště, u kolektivů jméno vedoucího (pedagoga) a adresu školy (či jiné organizace).
Zaslané dětské příspěvky odborná porota vyhodnotí a bez udání pořadí nejlepších cca 10 vybraných prací z každé kategorie odmění čestným uznáním a knižním dárkem především z nakladatelství Albatros (Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4; www.albatros.cz). Ceny budou soutěžícím (jednotlivcům) slavnostně předány na veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2007. V případě neúčasti soutěžícího budou ceny zaslány poštou, stejně jako ceny za kolektivní práce. Vybrané práce budou spolu s výsledkovou listinou rovněž otištěny ve sborníku, který obdrží všichni ocenění soutěžící. Výsledková listina, případně ukázky prací budou zveřejněny též na internetových stránkách www.humanitnisouteze.cz a www.albatros.cz v sekci Klub mladých čtenářů do konce května 2007.
Uzávěrka soutěže je 30. března 2007. Práce, které přijdou po tomto datu, nebudou již do soutěže zařazeny!!!
Případně můžete své práce přinést osobně k nám (Knihovna Kateřinky, Šrámkova 6 , Opava 5, 747 05 nebo katerinky@okpb.cz).
Soutěž je rozdělena na 3 kategorie jednotlivců a 1 kategorii kolektivů:

I. kategorie - je určena žákům l. - 5. ročníku základních škol,
II. kategorie - je určena žákům 6. - 7. ročníku základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií,
III. kategorie - je určena žákům 8. - 9. ročníku základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií,
IV. kategorie - kolektivní práce.
Kontaktní adresa: PaedDr. Eva Schneiderová Národní institut dětí a mládeže MŠMT Talentcentrum, Sámova 3, 101 00 Praha 10 tel.: 246 088 224, fax: 271 746 615, e-mail: schneiderova@nidm.cz, další informace najdete na www.humanitnisouteze.cz - Náš svět
Letáček s vyhlášením soutěže.