KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace
Knihovna P. Bezruče pořádá od dubna 2006 cyklus dvou na sebe navazujících besed pro prvňáčky s názvem "Pohádková abeceda skřítka Knihomílka Čtivého".
Akce se konají na dětském oddělení KPB, na pobočkách Kateřinky a Kylešovice.
Všem dětem bude udělen řád "Veselé abecedy" skřítka Knihomílka čtivého v rámci slavnostního pasování.
Zájemcům z řad dětí bude vystaven na 1 rok čtenářský průkaz zdarma!!!!!
Letáček k pohádkové abecedě skřítka Knihomílka Čtivého

První beseda proběhla klasicky jako knihovnická lekce. Znamená to, že jsme děti seznámili s knihovnou, s různými knihami, soutěžemi a prací v knihovně.
Příprava na druhé kolo je v plném proudu a už už očekáváme první třídy, které se zúčastní již zmíněného pasování. Děti - prvňáčci nám přinesli krásné namalované obrázky. Znázorňují písmenka, která se naučili za uplynulý rok.

obrázek obrázek obrázek obrázek
obrázek obrázek obrázek obrázek

Děti při příchodu probudily skřítka Knihomílka čtivého krásnou pohádkou a on je za odměnu pasoval na malé čtenáře knihovny. Tito malí čtenáři se zúčastnili různých soutěží při kterých se ohromně bavili, posléze si vybrali knížku, kterou si půjčili domů. Od té dobyse stali našimi milými čtenáři. Nechť jim to zůstane až do dospělosti.