KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace
- "Čím mne ovlivnil můj literární hrdina"
Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
6 – 10 let (I. stupeň ZŠ)
11 – 14 let (II. stupeň ZŠ)
15 – 18 let (SŠ)
  • Připojte své jméno, adresu a telefonní číslo, podle možností e-mail.
  • V názvu uveďte autora, název knihy a jméno postavy.
  • Dodržte rozsah maximálně 2 stran formátu A4.
  • Delší příspěvky budou vyřazeny.
Deset nejlepších prací bude vyhlášeno a odměněno na veletrhu Svět knihy Praha 2007 (3. – 6. 5. 2007). Uzávěrka soutěže je 31. března 2007.
Soutěžní práce posílejte e-mailem na adresu programy@svetknihy.cz nebo poštou na adresu: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 (na obálku napište heslo: „hrdina“)
Případně můžete své práce přinést osobně k nám (Knihovna Kateřinky, Šrámkova 6 , Opava 5, 747 05 nebo katerinky@okpb.cz).
Letáček s vyhlášením soutěže.