KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace
Knihovna P. Bezruče v Opavě - Kateřinkách vyhlašuje literární soutěž.
Témata:
1. Moje cesta do knihovny
2. Všechno vím, všechno znám, odkud já to mám?
3. Kamarádka knížka
Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat jej jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton apod.) nebo poezii či drama.
Autor může poslat buď jeden příspěvek v próze (nejvíce 3 strany formátu A4), anebo 3 básně. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou, věkem a třídou, názvem a adresou školy.
Své příspěvky zasílejte na adresu Knihovna Kateřinky, Šrámkova 6, Opava 5, 747 05 nebo e-mailem na adresu katerinky@okpb.cz nejpozději do 28.2.2007.
Můžete přidat i ilustraci! Fantazii se meze nekladou!!! Těšíme se na vaše práce a úvahy.
Letáček s vyhlášením soutěže.