KPBO
přeskočit navigaci formátovat bez navigace
Dětská tisková agentura (DTA) a Česká unie karikaturistů (ČUK) vyhlašují 2.ročník soutěže kreslených vtipů v těchto kategoriích:
1. první stupeň základních škol
2. druhý stupeň základních škol
3. studenti středních škol
Téma: Ve škole a za školou
Podmínky:
Kresby barevné i černobílé s textem i beze slov posílané poštou se přijímají jen do počtu 3 ks a do velikosti formátu A4 (velikost velkého sešitu).
Na zadní straně musí být opatřeny jménem, příjmením, věkem autora, plnou adresou s PSČ a telefonem, případně e-mailem na autora (nebo na rodiče) a musí být doručeny do 28. 2. 2007 na adresu: DTA Na Nivách 314 141 00 Praha 4 nebo zaslány do stejného termínu ve stejném počtu 3 ks e-mailem na adresu dta@cmail.cz o velikosti do 150kB ve formátu jpg. Příspěvky můžete přinést i do naší knihovny (Knihovna Petra Bezruče, Nádražní okruh 27, Opava 746 78 nebo detske@okpb.cz) a my hromadně pošleme všechny práce na uvedenou adresu.
Údaje zasílané e-mailem musí být doplněny o údaje o autorovi kresby jako u zásilek posílaných poštou. Díla zaslaná do soutěže bez úplných údajů o autorovi nebudou přijata.
Do soutěže se přijímají jen díla původní vytvořená samostatně dětmi a nepřevzatá od jiných autorů. Kresby se autorům nevracejí.
Vyhlášení výsledků a ceny:
Porota do 10.3.2007 vyhodnotí soutěž a vyhlásí v každé věkové kategorii vítěze. Výsledky budou oznámeny v pořadu Domino na stanici ČRo 2 Praha a na internetových stránkách DTA www.dta.zde.cz a ČUK na adrese http://cuk.dreamworx.cz. Předání cen a výstava nejlepších prací se uskuteční v Praze dne 23. 3. 2007 při finále ankety Zlatý Ámos 2007.
Letáček s vyhlášením soutěže.